Home

Kan Romeo sitta i rullstol? Hur arbetar kultur-Göteborg med tillgänglighet? Vem får egentligen drömma? Vi har gjort det här projektet på uppdrag av Danskompaniet Spinn, Sveriges första integrerade danskompani. Detta innebär att Spinn arbetar med professionella dansare med och utan funktionsnedsättningar och de utgår från att allas olika förutsättningar och erfarenheter bidrar till att ge dynamik och höja den konstnärliga kvalitén. Vi har utefter vår frågeställning om “vem som får ta plats på scen?” valt att arbeta fram ett skriftligt diskussionsunderlag för ett långsiktigt arbete mot att bryta normer kring funktion på scen.

Begrepp som konstnärlig kvalitet bör ständigt diskuteras och hållas levande.

Den slutsats vi kan fastslå efter det här projektet är att ansvaret ligger hos alla och att vi tillsammans kan förändra. Använd gärna vårt arbete till att skapa fler samtal och möten som kan leda till förändring! Att olika röster och berättelser får ta plats på scen är avgörande för konstens överlevnad.

Ladda ned och lär vår rapport i sin helhet här

 /Katarina Isaksson, Johanna Björkman, Josefin Solberg, Johanna Ljungberg, Maja Alasalmi och Johanna Palm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s