Home

G1000 Göteborg är ett projekt som handlar om att öka medborgarnas deltagande i vår demokrati. G1000 är en rörelse som föddes i Bryssel 2010 efter en flerårig period av politisk kris. Rörelsen sprider sig vidare över hela Europa och G1000-möten har än så länge genomförts i Belgien, Nederländerna och Madrid.

Vi är en grupp från Kulturverkstan som under höstterminen 2017 arbetat med att introducera denna rörelse till Göteborg och Sverige. Vi valde att skapa en portfölj som skulle innehålla en kartläggning av G1000, det politiska läget i Göteborg och andra verktyg som underlättar ett vidare arbete med rörelsen. Vi valde även att försöka hitta en ny projektgrupp som skulle ta arbetet vidare, och skapade därför ett event där huvudakten var G1000s generalkoordinator i Madrid, Yago Bermejo Abati, som höll en föreläsning och samtal på temat. Vi har nu i början av 2018 ca 30 personer som är intresserade av det fortsatta arbetet med att förverkliga G1000.

Läsa vår projektrapport i sin helhet!

Ta del av vår portfölj som vi skapat för vidare arbete av G1000 i Göteborg och Sverige.

Kolla in vår projektfilm

Medverkande i projektet: Dennis Claesson, Otilia Eek, Charlotta Eidenskog, Nina Rajabi, Kajsa Seinegård, Erik Tosterud & Hannes Westberg

G 1000 Omslagsbild FB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s