Home

Projektgruppen har arbetat med en förlängning av gatukonstfestivalen Hammarkullen Urban Art 2017 i uppdrag av Urban Konst som är en kommunal verksamhet i Göteborgs Stad. De arrangerade festivalen tillsammans ​med Hammarkullen 365, en kulturorganisation som arbetar för lokal förändring.

Projektgruppen har använt sig av olika metoder för att dokumentera festivalen på olika sätt. Detta genom att beställa texter, genomföra intervjuer och workshops, samla fotografier och teckningar samt filminspelningar. Materialet har lämnats över till uppdragsgivaren för fortsatt bearbetning.

Syftet med projektet är att sprida kunskap om urban konst som konstform, och på så sätt belysa vikten av deltagande processer i samhället och det fria ordet.

“Om ordet är ditt? Om ordet är fritt vad skulle du då säga? Om ordet och platsen ges tillträde någon annan än dig. Vad skulle du då göra?” ​(Moa Westerlund, KV-student)

Ladda ner och läs projektrapporten här

Projektgruppen Urban Konst: Reneé Tan, Laura Nardelli, Moa Westerlund, Nadja Häikiö Itäsaari, Magda Macias, Tatiana Pismenskaya

Bild

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s