Home

Kulturverkstan är en tvåårig YH-utbildning i internationell projektledning med inriktning mot kultur. Utbildningen drivs av Nätverkstan Kultur och studierna bedrivs i Lagerhuset, Göteborg. Läs mer om utbildningen på www.kulturverkstan.net

Redan under den första terminen på Kulturverkstan får de studerande i grupp arbeta med ett skarpt projekt med en uppdragsgivare från Göteborgs kultur- och samhällsliv .

Genom arbetet med projektuppdraget tränas de i att planera och genomföra kulturprojekt, de får lära dig mycket om hur staden Göteborg och dess kulturliv fungerar, hur det har vuxit fram historiskt och hur det samverkar nationellt och internationellt, vilka som bestämmer och vilka som står utanför, vad som avses med olika konst- och kulturbegrepp, samt hur Göteborgs, Västra Götalands och Sveriges kulturpolitik fungerar med avseende konstnärerna och publiken, demokratin och globaliseringen.

Alla kurser under den första terminen betraktas som material och redskap i arbetet med projektuppdraget. Under de första orienterande veckorna väljer man vilket av uppdragen man vill arbeta med och grupper bildas under en workshop. Därefter arbetar projektgrupperna vidare under handledning för att i slutet av terminen redovisa resultatet muntligt och skriftligt.

I projektuppdraget ingår att redogöra för vilken kultur- och demokratiuppfattning projektet uttrycker, samt på vilket sätt det bidrar till skapa ett glokalt Göteborg som är mer kulturellt livaktigt och mer demokratiskt än hittills.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s